Søg
Close this search box.

Postkort fra ICN 2023 i Montreal

Kære DASYS

Den 29. juni 2023, en grå, men varm morgen, satte vi os på et fly, fuldstændigt fyldt med sygeplejersker til ICN 2023-konference i Montreal, Canada.

5670 sygeplejersker fra 115 lande deltog de fem dage, konferencen varede; de 126 kom fra Danmark.

Vi havde fået optaget en E-poster om tilblivelsen af “E-bog om sygepleje til den ortopædkirurgiske patient”.

E-poster fremvisningen fungerede på denne konference således, at man åbnede sin egen poster, og den hang så der, til andre åbnede deres. Vi sørgede vedholdende for, at vores poster var på skærmen og fik flere gode snakke undervejs om indholdet. Især en kinesisk redaktør udviste stor interesse og sygeplejersker fra den israelske delegation var også imponerede over det brede nationale samarbejde, der havde manifesteret sig i en E-bog til gavn for studerende og nye sygeplejersker.

Konferencen var bygget op omkring store fælles sessioner og mindre parallelsessioner.
En af de store fælles sessioner omhandlede en række film produceret af BBC “Caring with courage”. BBC opfordrede alle til at byde ind med ideer til fremtidige film. Vi havde efterfølgende kontakt til dem ang. E-bogen og afventer selvfølgelig spændt, om de vender tilbage. De syntes at metoden, der var anvendt, var meget interessant.
Se gerne: Caring with Courage.

Vi havde generelt en oplevelse af, at det sygeplejersker er optagede af i verden, er det samme – eller noget, der ligner hinanden. Rekrutteringsudfordringer, manglende anerkendelse af faget og ringe arbejdsvilkår, men også en kæmpe gejst for at ændre det. Flere oplæg omhandlede sygeplejersker som “Policy makers”, at sygeplejersker skulle være til stede i det politiske felt, hvor beslutningerne tages. Og at vi skal uddanne vores studerende til at være kritiske og orienterede mod det sundhedssystem, sygeplejersker er så vigtige brikker i.

Noget var det samme – og noget var helt forskelligt. En parallelsession indeholdt for eksempel et uddannelsesprogram for APN-sygeplejersker der arbejdede med hæmofilipatienter i Tyskland, en undersøgelse fra Taiwan af, hvorvidt gruppearbejde overhovedet virker og en sygeplejemodel fra Sydafrika, Ubuntu-modellen der, ud over personen og begreber som eksempelvis empowerment, havde betydningsfulde elementer som animals, water, air osv. inkorporeret.

Vi gik også rundt ved udstillernes stande.
Vi talte med en mand fra et fransk Universitetshospital i Ontario (i den engelsktalende del af Canada). Han var stor LEAN-fan og fortalte om, hvordan de arbejdede med en ”New Model of Care”, der inddrog alle plejepersonaler og faggrupper i sygeplejen på hospitalet. Herved tog teamet et fælles ansvar for den tværfaglige pleje af deres patient. De mangler også sygeplejersker i Canada.

Videre til VAR standen. VAR er et norsk firma, der har udviklet en elektronisk platform, hvor man kan søge viden om sygeplejefaglige, evidensbaserede procedurer. Måske kan vi integrere noget fra den i E-bogen?

Tilfældigt kom vi ind i en stand der omhandlede “organ harvest”. Her mødte vi en kinesisk kvinde, der fortalte, hvordan man i Kina udtager organer fra dødsdømte i fængslerne inden de bliver henrettet. Pointen, og det der gjorde det helt uvirkeligt, var at det var understøttet af den kinesiske stat – det påvirkede os meget.

Vi sluttede af i en stand fra det nordvestlige Canada – et smukt, smukt sted der hedder Yucon. Det var en rekrutteringsstand, så hvis alt andet glipper, kan vi måske få arbejde der.

Vi er kommet hjem MEGA stolte af at være sygeplejersker. Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, kom afslutningsvis og takkede alle verdens sygeplejersker for deres utrættelige, vedholdende og meget, meget vigtige indsats.

TUSIND TAK, fordi I var med til at gøre denne konference og denne uforglemmelige oplevelse, mulig for os.

Med venlig hilsen de stolte sygeplejersker

Gitte Schmidt og Tine Varmarken

Læs postkortet som PDF hér – og få billederne med.